Bakgrunden


Annedals trädgårdsförening startade våren 1998 ur informella diskussioner mellan boende i Annedal. De första mötena hade karaktären av samtal grannar emellan, senare samråd inom en interimistisk styrelse. Samtalen kretsade kring det centrala kvarteret i Annedal, 7:e kvarteret Druvan N:o 3. Ett område som i årtionden använts till lek och rekreation, men som hotades till sin karaktär av en kvarliggande byggrätt enligt 1972 års aldrig förverkligade stadsplan.

Föreningen byggde upp ett omfattande nät av kontakter och resurser, användbara vid kvarteret Druvans omdaning till en vacker stadsmiljö för rekreation och ögonfägnad. Arbeten bedrevs inledningsvis i samråd med SDN Linnéstaden, Fritid Göteborg, Parkförvaltningen, Annedalsskolans rektor och skolråd, äldreboendet Annedalshus, Kvartersföreningen Annedas Sparbankshus Intresseförening, Bostadsrättsföreningen Körsbäret på Nilssons Berg, förskoleverksamheten i området, Lilla Samskolan, Gamla Annedalspojkarna m.fl. intressenter.

Flertalet planteringar anlades:

  • Framför Annedalspojkarnas hus vid häcken mot Brunnsgatan anlades en praktrabatt med en mängd påskliljor, tjugo vita rosenbuskar samt blåregn flankerad av klematis som klängde på lyktstolparna.
  • Huvudplanteringen grundlades med hjälp av grävmaskin vid muren som avgränsar Annedalsskolans skolgård. Här blommar perenner som rosor och kryddörter och ettåringar som rosenskära. Några små skolträdgårdar anlades av Annedalsskolans elever, lärare och fritidspedagoger.
  • Kvarteret Körsbäret har fått ett eget vårdträd vid spårvagnshållplatsen  som sig bör ett livaktigt körsbärsträd. Detta träd är det första av en serie vårdträd för respektive kvarter. (Krikonet, Äpplet, Plommonet, Aprikosen etc.)
  • Hundratalet lökar har också grävts ner i rabatter och gräsmattor, i grupper kring hus och träd, och är nu till stor glädje på våren.
  • Några boende i området har kunnat låna en egen ruta för att odla blommor och grönsaker.
  • På gräsmattan mellan Annedalsskolan och spårvagnen planterade senare ett plommonträd och syrenbuddlejor i lila.

Under åren har arbetet förändrats en del och vi fokuserar nu främst på den så kallade huvudplanteringen söder om Annedalsskolan vid Carl Grimbergsgatan. Där har antalet odlingslotter för boende ökat i antal och skolelevernas insatser har minskat. Grönskan med blomster och grönsaker inbjuder inte bara trädgårdsskötarna utan också andra boende eller förbipasserande.

Föreningen är öppen för enskilda personer, andra föreningar, organisationer och institutioner som delar dess målsättning. Vi har årligen årsmöte, ett par medlemsmöten och planteringsdagar. Dessemellan har vi aktiviteter när det faller sig lämpligt. Vi behöver alltid fler personer som hjälper till på ena eller andra sättet, det må gälla att  hugga i med städning, beskärning eller grävning – eller ha goda idéer om odlingar, att plantera, koka kaffe, skriva kloka ord om stadsdelen eller att skriva adresser till kallelser. Ring eller skriv till styrelsen om du är intresserad av att bli aktiv eller bara stödmedlem!

Annedal ligger i Linnéstaden i Göteborg. Närmaste spårvagnshållplats är Brunnsgatan dit du åker med 2:an. Med bil kör du enklast på Övre Husargatan och svänger sedan in på Brunnsgatan. Huvudplanteringen ligger söder om Annedalsskolans skolgård närmast Carl Grimbergsgatan.